Publications | Department of Legal Studies

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Magazine Article
Juli hallgat
"2000"
Messmann, S. 2013
Journal Article
Contesting constitutionalism: Constitutional discourse at the WTO
Global Constitutionalism
Lawrence, J. 2013
Journal Article
Testing the equivalence of the new comprehensive Australian Personal Properties Securities Act, its Segmented European Equivalents and the Draft Common Frame of Reference
Bond Law Review
Tajti, T. 2012
Book Chapter
Islamic Banking and Finance – Transplantable Models from Malaysia to the EU?
Ashgate
Islam and Political-Cultural Europe
Messmann, S. 2012
Journal Article
Történelmi igazságtétel - Ötven évvel az Eichmann per után (Historical Justice - Fifty years after the Eicmann trial)
ACTA UIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE SECTIO JURIDICA ET POLITICA
Bárd, K. 2012
Book Chapter
Islamic Banking and Finance – Transplantable Models from Malaysia to the EU?
Ashgate
Islam and political cultural Europe
2012
Journal Article
Mao and the Blond Girl
European Journal of Sinology
Messmann, S. 2012
Journal Article
The Future of Environmental Labeling: US--Tuna II and the Scope of the TBT
Legal Issues of Economic Integration
Lawrence, J., & Ankersmit L. 2012
Journal Article
Diverging EU and WTO Perspectives on Extraterritorial Process Regulation
Minnesota Journal of International Law Online
Lawrence, J., Ankersmit L., & Davies G. 2012
Journal Article
The Impact of the Lisbon Reform Treaty in the Field of Criminal Procedural Law
New Journal of European Criminal Law
Bárd, K. 2011
Journal Article
A magánszférához való jog és a bűnüldözés határai (The Rights to Privacy as Constraint on Prosecuting Crime)
Magyar Jog
Bárd, K. 2011
Journal Article
Discipline of Judicial Governance
Utrecht Law Review
Ng, G. Yein 2011
Journal Article
Consignments and the Draft Common Framework of Reference
Pravni Zapisi, Union University Law School Review
Tajti, T. 2011
Book Chapter
Introduction
Springer
Biobanks and Tissue Research
Sándor, J., Lenk C., & Gordijn B. 2011
Book
Biobanks and Tissue Research, The Public, the Patient and the Regulation
Singer
2011
Book Chapter
Vereinheitlichung der Verfahrensrechte von Beschuldigten – Realität oder Illusion?
Universitätsverlag Rasch, Osnabrück
Freiheit - Sicherheit - (Straf)Recht: Beiträge eines Humboldt-Kollegs
Bárd, K. 2011
Working Paper
Opinion on the Constitutional Law on the Judicial System and the Status of judges of Kazakhstan
Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE) and European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) Peer-review, adopted by the Venice Commission at the plenary session on 17-18 June 2011 (2011)
Bárd, K., Hamilton J., & Vardzelashvili K. 2011
Book Chapter
Bizonyítási rendszerek és az igazság kiderítése büntető ügyekben (Evidentiary systems and the search for the truth in criminal procedure)
MBT
A Magyar Büntetőjogi Társaság jubileumi tanulmánykötete
Bárd, K. 2011
Book Chapter
Az eljárási jogok közelítésének esélyei a Lisszaboni Szerződés tükrében
PPKE Jog- és Államtudományi Kar
Örökség és büntetőjog: Emlékkönyv Békés Imre tiszteletére
Bárd, K. 2011
Book Chapter
Foreword
European University Press
Foreign Direct Investment Regulation – The German Model and Bulgarian Reforms Approach as Pattern for Ukraine
Kononov, O. 2011
Journal Article
Szépségverseny Datongban
2000
Messmann, S. 2011
Journal Article
Una nuova equità? Le tabelle di Milano e la Cassazione tra ius dicere e ius dare
Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
Sganga, C. 2011
Book
Constitutional Topography: Values and Constitutions
Eleven International Publishing
2010
Book Chapter
Hungary
Oxford University Press
Regulating Unfair Banking Practices in Europe - the Case of Personal Suretyships
Tajti, T. 2010
Book Chapter
A bírák méltóságának és a bíróságok tekintélyének büntetőjogi védelme az Alkotmánybíróság és az Európai Emberi Jogi Egyezmény döntéseinek tükrében (The Protection of the Judges' Dignity and the Courts' Authority through Criminal Law in the Light of ...)
ELTE Eötvös Kiadó
Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében
Bárd, K. 2010