Publications of Kiss, A.

Rácz L. Az amerikai környezettörténeti kutatás genealógiája. In: Kiss A, Mezősi G, Sümeghy Z, editors. Táj, környezet és társadalom : ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. Szeged: SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék; 2006. p. 581-92.