Publications of Hrynkiewicz, J.

Kalb D. Partnerships in Local Social Governance in Post-Socialist States : Deliberating the Dilemmas. In: Hrynkiewicz J, editor. Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych; 2002. p. 45-59.