Abstract

This article reviews the book A kéznél lévô idegenAntiszemita elôítéletek a mai Magyarországon / Kovács András ; Budapest : PolgArt, 2005.