Book review : A magyar irodalom története. II. kötet. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig

TitleBook review : A magyar irodalom története. II. kötet. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig
Publication TypeMiscellaneous
Year1966
AuthorsPéter, K.
Languageeng
ISBN Number0039-8098
Abstract

This article reviews the book "A magyar irodalom története. II. kötet. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. Írta: Bán Imre, Hopp Lajos, Klaniczay Tibor, Pirnát Antal, Stoll Béla, Tarnai Andor, Varga Imre. (Bp. 1964. Akadémiai, 648 l.)"

Unit: 
Department of History