A kívülről korlátozott hibrid rendszer: Az Orbán-rezsim a rendszertipológia tükrében [The Externally Constrained Hybrid Regime: The Orbán Regime in the Light of System Typology]

TitleA kívülről korlátozott hibrid rendszer: Az Orbán-rezsim a rendszertipológia tükrében [The Externally Constrained Hybrid Regime: The Orbán Regime in the Light of System Typology]
Publication TypeJournal Article
AuthorsBozóki, A., and Daniel Hegedűs
Journal titlePolitikatudományi Szemle
Year2017
Pages7-32
Volume26
Issue2
Abstract

Ebben az írásban az Orbán-rendszer jellemzőit a nemzetközi hibrid rendszerekre vonatkozó szakirodalom tükrében elemezzük. A demokrácia és diktatúra kérdése nem „vagyvagy”, hanem „többé-kevésbé” probléma, amelyet leginkább egy kontinuumon lehet szemléltetni. A hibrid rezsimek szakirodalmának állításain túl úgy véljük, hogy az Orbán-rezsim olyan, eddig kellő fi gyelmet nem kapott sajátosságokkal rendelkezik, amelynek révén külön
kategóriát képez a hibrid rendszerek között. Egyedi jellege abból a paradox helyzetből vezethető le, hogy a magyar hibrid rendszer a demokratikus berendezkedésű tagállamokból álló Európai Unió része. Mivel az EU tagállamai szuverenitásuk egy részét uniós szintre helyezték, Magyarország számára az Európai Unió egyszerre „belpolitikai” és „külpolitikai” tér; rendszerelméleti nézőpontból egyszerre a környezet és a politikai rendszer szerves, elválaszthatatlan része. Ezzel összefüggésben pedig az EU „rezsimfenntartó” és „rezsimkorlátozó” funkciókat egyaránt ellát, ezért Magyarország uralmi formája jelenleg „kívülről korlátozott hibrid rendszernek” tekinthető.

Publisher linkhttp://www.poltudszemle.hu/szamok/2017_2szam/bh.pdf
Unit: 
Department of Political Science
File attachment: