Samhällsbyggande över gränsen: Gränsöverskridande regioner som policyide och forskningsfält [Society-building across borders: Cross-border regions in policy practice and research]

TitleSamhällsbyggande över gränsen: Gränsöverskridande regioner som policyide och forskningsfält [Society-building across borders: Cross-border regions in policy practice and research]
Publication TypeBook Chapter
AuthorsSvensson, Sara
Book TitleDet regionala samhällsbyggandets praktiker: Tiden, Makten, Rummet [The practices of regional society-building: Time, Power, Space]
Year2013
Pages223-234
PublisherDaidalos Publishing House
Place of PublicationGothenburg
LanguageSwedish
Publisher linkhttp://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=636