Kísérlet automatizált szövegelemzési módszerek kialakítására a szóhangsúlyok meghatározásához

TitleKísérlet automatizált szövegelemzési módszerek kialakítására a szóhangsúlyok meghatározásához
Publication TypeConference Proceedings
Year2005
AuthorsTamm, A., and Olaszy G.
EditorAlexin, Z., and D. Csendes
Conference NameIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSzNy. 2005. december 8-9
Pages383-393
PublisherSzegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport
Place of PublicationSzeged
Abstract

Az automatikus szövegelemzés bonyolult kérdéskörébl egy résztéma vizsgálatát tztük ki célul, nevezetesen a hangsúly-kategóriák szavankénti kijelölését meghatározott mondatokban. Az eredményeket a gépi beszédszintézis prozódiai támogatáshoz tervezzük felhasználni. A hangsúly-kategóriákat úgynevezett címkékkel jelöljük a szó eltt a szövegben. A célkitzést két
irányból közelítjük: A klasszikus módszernél a címkéket nyelvészeti mondatelemzés eredményébl nyerjük. A másik eljárás lényege nem nyelvészeti központú, hanem egyfajta egyszer felszíni szövegelemzés, melyben nem használunk nyelvészeti módszereket, csupán szólistákat, táblázatokat, egyszer szabályokat. Mindkét elemzési formánál alapkövetelmény az algoritmizálhatóság. Az elemzésekhez ugyanazokat a hangsúly-kategóriákat használjuk,
így mód nyílik arra, hogy közvetlenül összehasonlíthassuk a nyelvészeti elemzés eredményét a nem nyelvészeti központú eljárásból kapott hangsúly jelölésekkel. Rávilágítunk mindkét elemzésnél, hogy mely problémák miatt nem kaphatunk teljes érték eredményt sok esetben.

Publisher linkhttp://tinyurl.com/czpub6k