Publications | Doctoral School of Political Science, Public Policy and International Relations

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Book Chapter
A hibahatár a becsült mennyiség függvényében : a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása
Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány
Mérésről mérésre : a választáskutatás módszertani kérdései : MA tankönyv
Rudas, T. 2006
Book Chapter
A környezet állapota : kit érdekel? : Környezeti kérdések a médiában
Nádasdy Alapítvány
A környezet, a test és a lélek egészsége : Nádasdy Akadémia szimpóziumok 2006-ban : a Nádasdy Alapítvány rendezvényei : angol összefoglalókkal
Sükösd, M., Könczey R., & Pencz L. 2006
Book review
Anarchy, Self-Help, and Migrants
Immigration Phobia and the Security Dilemma: Russia, Europe and the United States. By Mikhail A. Alexseev. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 294 pp., $70.00 (ISBN: 0-521-84988-8).
Roe, P. 2006
Book Chapter
Az európai integráció hatása a kelet-európai és a magyar pártstruktúrákra
Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
A magyarok bemenetele : tagállamként a bővülő Európai Unióban : BA tankönyv
Enyedi, Z. 2006
Book
Anarchism in Hungary. CHSP Hungarian studies series
Social Science Monographs
Bozóki, A., & Sükösd M. 2006
Book Chapter
Churches and the consolidation of democratic culture : difference and convergence in the Czech Republic and Hungary
Routledge
Religion, democracy and democratization
Enyedi, Z., & O'Mahony J. 2006
Book Chapter
Determinants of Support for EU-Membership in Hungary
Palgrave Macmillan
Public opinion, party competition, and the European Union in post-communist Europe
Fölsz, A., & Tóka G. 2006
Book Chapter
Egységes vagy nemzetekre tagolt választóközönség? Szavazói magatartás Európa új és régebbi demokráciáiban
Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
A 2004. évi európai parlamenti választások : pártok és szavazói magatartás nemzetközi összehasonlításban
van der Brug, W., Franklin M., & Tóka G. 2006
Journal Article
Elections and Representation
Palgrave Macmillan
Developments in European Politics
Tóka, G. 2006
Book Chapter
Invariant Hierarchical Clustering Schemes
Springer
Perception-based data mining and decision making in economics and finance
Batyrshin, I., & Rudas T. 2006
Book Chapter
Media, Parties and Political Transition : Contrasting Approaches of Sister-Disciplines
Council of Europe
Crossroads of European histories : multiple outlooks on five key moments in the history of Europe
Enyedi, Z. 2006
Journal Article
Nemzeti értelmezési keretek és tabuk a kisebbségi médiában
Korunk
Sükösd, M. 2006
Book Chapter
Party politics in post-communist transition
Sage
Handbook of party politics
Enyedi, Z. 2006
Conference Paper
Political Knowledge and Voter Inequality
Tóka, G. 2006
Journal Article
Reconstructing Identities or Managing Minorities? Desecuritizing Minority Rights: A Response to Jutila
Security Dialogue
Roe, P. 2006
Conference Paper
The Functions of Political Discussion and its Impact on Political Awareness
Tóka, G. 2006
Book Chapter
The impact of the European Union on party politics in Central and Eastern Europe
Palgrave Macmillan
The European Union and party politics in Central and Eastern Europe
Enyedi, Z. 2006
Book Chapter
The Survival of the Fittest : Party System Concentration in Hungary
Ashgate
Post-communist EU member states : parties and party systems
Enyedi, Z. 2006
Conference Paper
Values and the Legacy of Communism: Comparisons between Eastern and Western Mass Publics
Tóka, G. 2006
Book Chapter
Vezérek csodálói : a magyar választói magatartás nemzetközi összehasonlításban
Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
Parlamenti választás 2006 : elemzések és adatok
Tóka, G. 2006
Book Chapter
Qualitative Comparative Analysis und Fuzzy Sets
Nomos
Methoden der Politikwissenschaft: Neuere qualitative und quantitative Analyseverfahren
Schneider, C. Q. 2006
Book Chapter
A magyarországi politikai tagoltság nemzetközi összehasonlításban
Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
Törések, hálók, hidak : választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon
Tóka, G. 2005
Book Chapter
A törésvonalak, a pártok és az intézményrendszer
Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
Törések, hálók, hidak : választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon
Tóka, G. 2005
Book Chapter
A voluntarizmus tere : a pártok szerepe a törésvonalak kialakulásában
Osiris
Két Magyarország?
Enyedi, Z. 2005
Journal Article
Consolidation or Second Revolution? : The Politics of the New Right in Hungary
Slovak Foreign Policy Affairs
Bozóki, A. 2005