Publications | Department of Medieval Studies

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Book Chapter
Einleintung : Zur Geschichte der Sammlungen
Akadémia Kiadó
Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron
Szende, K. 2006
Book Chapter
Előszó
Bölcsész Konzorcium
Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : Jegyzet és forrásgyűjtemény
Laszlovszky, J. 2006
Book Chapter
Entre espace public et espace privé : Le décor de la maison urbaine (Europe centrale, XIVe-XVe siècle)
Publications du CRAHM
Cadre de vie et manières d’habiter (XIIe-XVIe siècle) : VIIIe congrès international de la Société d'archéologie médiévale, Paris, 11-13 octobre 2001
Jaritz, G. 2006
Journal Article
Finding a place for the Erotapokriseis of Pseudo-Caesarius: a new document of sixth-century palestinian origenism
Palestinian Christianity: Pilgrimages and Shrines, ARAM Periodical
Perczel, I. 2006
Book Chapter
Földművelés és állattenyésztés a középkori Magyarországon
Bölcsész Konzorcium
Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : Jegyzet és forrásgyűjtemény
Laszlovszky, J. 2006
Journal Article
Gerevich Tibor (1882-1954)
Enigma
Szakács, B. Z. 2006
Journal Article
Have the flames of Diamper destroyed all the old manuscripts of the Saint Thomas Christians?”
The Harp : a review of Syriac and Oriental studies
Perczel, I. 2006
Book Chapter
Il complesso monastico
La basilica e il monastero di San Severo a Classe : La storia, gli scavi
Laszlovszky, J. 2006
Thesis
In praise of unlikely holy men : elite hagiography monastic panegyric and cultural translation in the Philotheos historia of Theodoret bishop of Cyrrhus
CEU, Budapest College
Gaspar, C. 2006
Book Chapter
Indecorum and the subversion of equity in Shakespeare's Troilus and Cressida
Universitätsverlag Winter
The concept of equity : an interdisciplinary assessment
Szőnyi, G. E. 2006
Book Chapter
Introduction
Central European University Press
Christian demonology and popular mythology
Klaniczay, G., & Pócs É. 2006
Journal Article
Isten szegénykéje : Assisi Szent Ferenc
Rubicon
Sághy, M. 2006
Book Chapter
Jadwiga
Routledge
Women and gender in medieval Europe : an encyclopedia
Sághy, M. 2006
Book Chapter
Képek kultusza középkori kódexekben
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
Kép, képmás, kultusz
Szakács, B. Z. 2006
Book Chapter
Kereszteshadjáratok és lovagrendek : Történeti értelmezések, kutatási kérdések
Attraktor
Magyarország és a keresztes háborúk : lovagrendek és emlékeik
Laszlovszky, J. 2006
Journal Article
Késő középkori falusi lakóház Tiszaugon : az alföldi lakóház kialakulásának kérdéséhez
Studia Caroliensia
Laszlovszky, J. 2006
Journal Article
Kísérletek Árpád-házi Szent Margit szentté avatására a középkorban
Századok
Klaniczay, G. 2006
Book Chapter
Környezeti változások a kora újkori Magyarországon
MTA Regionális Kutatások Központja Budapest
Kárpát-medence : települések, tájak, régiók, térstruktúrák
Rácz, L. 2006
Book Chapter
Kutatási irányok és eredmények a középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténetéről
Bölcsész Konzorcium
Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : Jegyzet és forrásgyűjtemény
Laszlovszky, J. 2006
Journal Article
L'underground politique, artistique, rock (1970-1980)
Ethnologie française
Klaniczay, G. 2006
Book Chapter
La fine della storia
La basilica e il monastero di San Severo a Classe : La storia, gli scavi
Augenti, A., & Laszlovszky J. 2006
Book Chapter
La notion du 'lieu saint' dans les premières vies de saints
Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance
Pèlerinages et lieux saints dans l'antiquité et le moyen âge : mélanges offerts à Pierre Maraval
Sághy, M. 2006
Book Chapter
Language of religion, language of the people, languages of the documents: the legendary history of the Saint Thomas Christians of Kerala
Wilhelm Fink Verlag
Language of religion, language of the people : medieval Judaism, Christianity, and Islam
Perczel, I. 2006
Book Chapter
László-legendák
Balassi Kiadó
Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor
Klaniczay, G. 2006
Journal Article
Laudatio for Peter Brown
Annual of medieval studies at CEU
Klaniczay, G. 2006