Publications | Department of Medieval Studies

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Book Chapter
The Political Face of Central Europe in the Matthias Era
Budapest History Museum
Matthias Corvinus, the king : Tradition and renewal in the Hungarian royal court 1458-1490
Nagy, B. 2008
Book Chapter
The Spirit of Fornication, Whom the Children of the Hellenes Used to Call Eros’: Male Homoeroticism and the Rhetoric of Chastity in the Letters of Nilus of Ancyra.
Brill
Chastity : a study in perception, ideals, opposition
Gaspar, C. 2008
Book Chapter
Varieties of Scandalum
Medium Aevum Quotidianum
Scandala
Jaritz, G. 2008
Book Chapter
Városi gazdálkodás a középkori Magyarországon
Martin Opitz Kiadó
Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet
Szende, K. 2008
Book Chapter
Völker und Kulturen im mittelalterlichen Ungarn
Wieser Verlag
Kontinuitäten und Brüche : Lebensformen – Alteingesessene – Zuwanderer von 500 bis 1500
Kubinyi, A., & Laszlovszky J. 2008
Journal Article
Weise Alte – Törichte Alte : Gender-bestimmte Stereotypen in Spätmittelalter und früher Neuzeit
Historische Sozialkunde
Jaritz, G. 2008
Journal Article
What can a nineteenth-century Syriac manuscript teach us about Indian church history: On MS Ernakulam MAP Syr 7?
Parole de l’Orient
Perczel, I., & Toepel A. 2008
Book
„Királlyá lett a te istened” : Fejezetek a politikai teológia történetéből
Akadémiai Kiadó
2008
Journal Article
Political Theology versus Theological Politics: Erik Peterson and Carl Schmitt
New German Critique
Geréby, G. 2008
Journal Article
Alien wisdom? Arnaldo Momigliano on the Hellenistic perception of barbarian culture
Annual of Medieval Studies at CEU
Geréby, G. 2008
Book Chapter
Reasons and arguments in the Clementina
Éditions du Zèbre
Nouvelles intrigues pseudo-clementines. Plots in the Pseudo-Clementine Romance. Actes du deuxieme Colloque international sur la littérature apocryphe chrétienne, 30 VIII – 2 IX 2006 Lausanne – Genève
Gereby, G. 2008
Book
...et usque ad ultimum terrae. The Apostolic Penitentiary in Local Contexts
CEU, Department of Medieval Studies
CEU Medievalia
Jaritz, G., Jorgensen T., & Salonen(eds.) K. 2007
Book Chapter
... monasterium ipsum (sine licentia) exivit : A Familiar Image for the Fifteenth-Century Dioceses of Passau and Salzburg?
Central European University, Department of Medieval Studies
The Apostolic Penitentiary in local contexts : ...et usque ad ultimum terrae
Jaritz, G. 2007
Journal Article
A három 'K' világa után – 2006 a magyar kultúrában
Magyarország politikai évkönyve
Sebők, M. 2007
Journal Article
A könyvkötéshez felhasznált kódextöredékek társadalom- és kultúrtörténeti összefüggései Sopronban
Magyar Könyvszemle
Szende, K. 2007
Book Chapter
A lerinumi paradicsom : szerzetesség az V. századi Provence-ban
Szent István Társulat
Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben : a Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről : Kecskemét, 2002. június 21-23.
Sághy, M. 2007
Book Chapter
A tiszta jogtan és a teológia : Hans Kelsen analógiái
Gondolat
Hans Kelsen jogtudománya : tanulmányok Hans Kelsenről
Geréby, G. 2007
Book Chapter
A vándorló humanista támogatása : Szenci Molnár Albert és a patronálás kérdései a magyar-latin szótár kapcsán
OSZK : Osiris
Dictionarium 1604 : Szenci Molnár Albert szótára : az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29.
Sebők, M. 2007
Book Chapter
Afterword
Cambridge University Press
Islam in Europe : Diversity, Identity, Influence
Al-Azmeh, A. 2007
Journal Article
Annual of Medieval Studies at CEU
2007
Book Chapter
Az ország pusztulása
Magyar Nemzeti Múzeum
A tatárjárás : [1241-42]
Laszlovszky, J. 2007
Miscellaneous
Book review : Approaching Late Antiquity
Menze, V. 2007
Book review
Book review : Conversion to Islam in the Balkans : Kisve Bahasi Petitions and Ottoman Social Life, 1670-1730
Anton Minkov, Conversion to Islam in the Balkans : Kisve Bahasi Petitions and Ottoman Social Life, 1670-1730 (Brill: Leiden, 2004)
Krstic, T. 2007
Miscellaneous
Book review : Eloquentia copiosus : Festschrift für Max Kerner zum 65. Geburtstag
Ziemann, D. 2007
Miscellaneous
Book review : H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon
Szende, K. 2007