Publications | Department of International Relations

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Journal Article
A csehszlovák gazdaságirányítás
Bankszemle
Csaba, L. 1982
Journal Article
Ellentmondásos értékek és értékes ellentmondások Polányi Károly elméleti rendszerében
Szociológia
Greskovits, B. 1982
Miscellaneous
Magyarország gazdasági kapcsolatai Észak- és Dél-Európa országaival
Külkereskedelmi Főiskola
Hurton, T., & Balázs P. 1982
Journal Article
Világgazdasági alkalmazkodás és gazdaságfejlesztés Kelet-Európában
Külgazdaság
Csaba, L. 1982
Journal Article
Nemzetközi jog - nemzetközi magánjog
Gazdaság és Jogtudomány
Nagy, B. 1982
Journal Article
A KGST helye a világgazdaságban
Valóság
Csaba, L. 1982
Journal Article
A politikai gazdaságtan és a világgazdaság
Egyetemi Szemle
Csaba, L. 1982
Journal Article
Gazdasági mechanizmus Csehszlovákiában
Gazdaság és jogtudomány
Csaba, L. 1981
Journal Article
Irányzatok az NDK gazdasági mechanizmusának fejlődésében
Külgazdaság
Csaba, L. 1981
Journal Article
Planning and Finances in the Decade After the Adoption of the Comprehensive Programme of the CMEA
Acta Oeconomica
Csaba, L. 1981
Journal Article
Világgazdasági integrálódás és a KGST-országok tervezési együttmuködése
Közgazdasági Szemle
Csaba, L. 1981
Journal Article
International Law ü Private International Law (Law Philosophy and Theorem of Norms)
Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis De Rolando Eötvös Nominate. Sectio Iuridica
Nagy, B. 1981
Journal Article
A regionális együttműködés és a valutakonvertibilitás néhány összefüggése Kelet-Európában
Pénzügyi Szemle
Csaba, L. 1980
Journal Article
Impacts of the world economic changes on the CMEA
Acta Oeconomica
Csaba, L. 1980
Journal Article
A nemzetközi jog alapelveinek tényleges tartalmáról
Külpolitika
Nagy, B. 1980
Journal Article
Négy univerzális jogi alapelv valóságos tartalmáról
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarium Budapestiensis De Rolando Eötvös Nominate
Nagy, B. 1980
Journal Article
A szocialista nemzetközi pénzügyi rendszer
Pénzügyi Szemle
Csaba, L. 1979
Journal Article
Some Problems of the International Socialist Monetary System
Acta Oeconomica
Csaba, L. 1979
Book Chapter
A jogi és erkölcsi normák megfelelése és konfliktusa
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Tudományos Diákköri Füzetek
Nagy, B. 1979
Journal Article
Az EGK acélimport-korlátozása és a magyar exportérdekek védelme
Külgazdaság
Balázs, P. 1978
Book
Bevezetés a külkereskedelembe
Külkereskedelmi Főiskola
Balázs, P. 1978
Working Paper
Trends in world economy
Világgazdasági Tudományos Tanács
Csaba, L., & et al 1978
Journal Article
Érték és jogtudomány
Állam és Jogtudomány
Nagy, B., Peschka V., Samu M., Péteri Z., Mádl F., & Bihari M. 1978
Book Chapter
Elméletek és tények: Gondolatok a szubjektív magatartásirányítási rendszer szociológiájáról
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Dolgozatok a politika és a jogelmélet köréből
Nagy, B. 1977
Book
Bevezetés a külkereskedelembe
Külkereskedelmi Főiskola
Balázs, P. 1976