Publications | Department of Gender Studies

This page displays publications bibliographic records associated with this unit. The default view displays all records in chronological order, most recent record first. You can filter by publication type by using the selector below. To filter by author, click on the author's name, and all of his/her associated records will be shown.

For more advanced filtering and search options as well as to access all of the CEU publications visit the CEU Publications Repository.

Journal Article
Zója : A Szovjetúnió hőse
Rubicon
Pető, A. 1999
Book
CEU History Department Yearbook 1997-98
CEU History Department
1999
Journal Article
"Ne így, hazám hölgyei!" A magyar negyvennyolc és a nők
Eszmélet
Zimmermann, S. 1998
Book Chapter
A szabályozás csapdái és dilemmái –Variációk egy leendő törvényre
INDOK
A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig : a jog lehetőségei és korlátai
Sándor, J. 1998
Book Chapter
Az utolérő fejlődés a társadalomkritikai gondolkodásban. Egy feltáratlan viszony történetéről és jelenéről
Napvilág
Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetébő
Zimmermann, S. 1998
Journal Article
Birobidžan kao ženska utopija
Reč, časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja
Lukic, J. 1998
Miscellaneous
Book review
Cerwonka, A. 1998
Journal Article
Book review: Jane Slaughter: Women and the Italian resistance, 1943-45
Minerva
Pető, A. 1998
Journal Article
Book Review: Margit Feischmidt, Enikő Magyari-Vincze, Violetta Zentai (eds.): Women and Men in East European Transition
Buksz
Pető, A. 1998
Journal Article
Book Review: Yuki Tanaka: Hidden horrors : Japanese war crimes in World War II
Századok
Pető, A. 1998
Journal Article
Changes in Gender Inequality in Six Eastern European Countries
Acta Sociologica
van der Lippe, T., & Fodor É. 1998
Book Chapter
Construction of Emotions in the Illegal Hungarian Communist Movement
IWM
Ideas in Transit : IWM Junior Fellows Conferences
Pető, A. 1998
Magazine Article
Czternastu gniewnych ludzi
Midrasz
Pető, A. 1998
Journal Article
Europäische, universelle und oppositionelle Wege. Entwicklung und sozialer Wandel als Problem globaler Perspektiven in Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften der Moderne
Beiträge zur historischen Sozialkunde
Zimmermann, S. 1998
Book
Hanák Péter – a város polgára
1998
Miscellaneous
Is Reasoning Gendered?
Ontario Society for the Study of Argumentation
Fisher, L., & for the of Argumentation O. S. S. 1998
Book
Ideas in Transit.
IWM
1998
Journal Article
Jedna sarajevska priča
Izraz : časopis za književnu i umjetničku kritiku
Lukic, J. 1998
Journal Article
Konstrukcija emocija u illalnom Maradskom kommunistickom pokretu
ProFemina
Pető, A. 1998
Journal Article
Magyar nők és orosz katonák – Elmondani vagy elhallgatni?
Lettre
Pető, A. 1998
Journal Article
Nemiség, tisztesség és szegénység. A nőkkel és a prostitúcióval kapcsolatos vita és politika Bécsben és Budapesten a századfordulón
Rubicon
Zimmermann, S. 1998
Book
Nőhistóriák. A politizáló magyar nők története (1945-1951)
Seneca
Pető, A. 1998
Book Chapter
The Political Woman? Women in Politics in Hungary 1992
M.E. Sharpe
Women in the politics of postcommunist Eastern Europe
Fodor, É. 1998
Book Chapter
The Shadow of the Other
Kluwer Academic Publishers
Self-awareness, temporality, and alterity : central topics in phenomenology
Fisher, L. 1998
Book Chapter
Traditional English Cottage Gardens, Modern Australian Lives : The Construction of Social Identity and Urban Community
Australian Scholarly Publishing
Australian identities
Cerwonka, A. 1998