Publications of Miklosi, Z.

Miklosi Z. Constitution-Making, Competition, and Cooperation. On Hungary's 2011 Fundamental Law. In: Tóth GA, editor. Constitution for a disunited nation : on Hungary's 2011 fundamental law. CEU Press; 2012. p. 59-85.

Politikai felelősség

A tanulmány a politikai felelősség ideálját értelmezi. Az értelmezés kiindulópontja a morális felelősség egyik kortárs felfogása, amely szerint az erkölcsi felelősség megállapítása azt jelenti, hogy a felelősnek tartott személy erkölcsi megítélésénél joggal fi gyelembe vehetők azok a cselekedetek és körülmények, amelyek tekintetében a felelősség megállapítható. Ennek analógiájaként azt mondhatjuk, a politikai felelősség megállapítása jogossá teszi, hogy a kérdéses cselekedeteket az illető politikai megítélésénél fi gyelembe vegyük. A demokratikus politika körülményei között valamely politikai vezető „politikai megítélése” két összefüggésben vethető fel: hogy az adott intézményi keretek között mennyire sikeres sajátos politikai céljai elérésében, illetve hogy mennyiben segíti elő az adott demokratikus intézményi keretek fenntartását. A negatív ítélet az első összefüggésben az alkalmatlanságot mondja ki, míg a másodikban a méltatlanságot.

Arato A, Miklosi Z. Constitution Making and Transitional Politics in Hungary. In: Miller L, Aucoin L, editors. Framing the state in times of transition: case studies in constitution making. Washington, D.C.: United States Institute of Peace; 2010. p. 350-90.

How Does the Difference Principle Make a Difference?

The paper examines the relationship between the two parts of Rawls’ second principle of justice. More specifically, it explores the ways in which the Difference Principle (DP) may constrain the range of acceptable social arrangements in light of the stated lexical priority of the requirement of fair equality of opportunity (FEO) over the DP. The paper discusses two possibilities. First, it examines the role the DP may play within an institutional scheme that satisfies the requirement of FEO. Second, it discusses the role the principle may play in selecting among different institutional schemes that satisfy FEO. The paper argues that the DP has an important role only if there is a range of institutional arrangements that are equivalent from the point of view of FEO but non-equivalent from the point of view of the DP. Next, it explores the possible sources of the variation among the different FEO-equivalent institutional schemes, and argues that on the most satisfactory reading of the requirement of FEO, there will not be much variation that is relevant from the point of view of the DP. The paper concludes that the role of the Difference Principle is at best very limited in constraining the range of social arrangements that are acceptable from the point of view of justice.