Publications of D. Csendes

Kísérlet automatizált szövegelemzési módszerek kialakítására a szóhangsúlyok meghatározásához

Az automatikus szövegelemzés bonyolult kérdéskörébl egy résztéma vizsgálatát tztük ki célul, nevezetesen a hangsúly-kategóriák szavankénti kijelölését meghatározott mondatokban. Az eredményeket a gépi beszédszintézis prozódiai támogatáshoz tervezzük felhasználni. A hangsúly-kategóriákat úgynevezett címkékkel jelöljük a szó eltt a szövegben. A célkitzést két irányból közelítjük: A klasszikus módszernél a címkéket nyelvészeti mondatelemzés eredményébl nyerjük. A másik eljárás lényege nem nyelvészeti központú, hanem egyfajta egyszer felszíni szövegelemzés, melyben nem használunk nyelvészeti módszereket, csupán szólistákat, táblázatokat, egyszer szabályokat. Mindkét elemzési formánál alapkövetelmény az algoritmizálhatóság. Az elemzésekhez ugyanazokat a hangsúly-kategóriákat használjuk, így mód nyílik arra, hogy közvetlenül összehasonlíthassuk a nyelvészeti elemzés eredményét a nem nyelvészeti központú eljárásból kapott hangsúly jelölésekkel. Rávilágítunk mindkét elemzésnél, hogy mely problémák miatt nem kaphatunk teljes érték eredményt sok esetben.