Publications of Daniel Hegedűs

Hybridregime unter externer Kontrolle: Zum Charakter der ungarischen Politik

Ungarns politisches System ist weder eine Demokratie noch eine Diktatur. Es handelt sich um ein spezifisches Hybridregime. Die Regierung unter Viktor Orbán hat seit 2010 die Gewaltenteilung, wie sie den liberalen Verfassungsstaat kennzeichnet, weitgehend außer Kraft gesetzt. Allerdings werden die Grundrechte der Bürger in Ungarn bis heute weitgehend gewahrt. Das liegt an Ungarns Einbindung in die Europäische Union und der Mitgliedschaft im Europarat. Die Rolle der EU ist jedoch ambivalent. Ihre Rechtsordnung wirkt dem Aufbau eines autoritären Systems entgegen. Gleichzeitig stabilisieren die Gelder aus den EU-Fonds das Regime in Budapest. Da die EU als Verbund demokratischer Staaten gilt, nutzt Orbán zudem die Mitgliedschaft Ungarns, um sein Regime zu legitimieren.

An Externally Constrained Hybrid Regime: Hungary in the European Union

The paper focuses on the unique, role model characteristics of the Hungarian hybrid regime, the Hungarian political system’s new incarnation forged in the past years’ democratic backsliding process. Following the short review of the main hybrid regime literature and the key analyses putting the democratic quality of the Hungarian political system under the microscope, the paper argues that Hungary’s European Union (EU) membership, the competencies of EU institutions, and the scope of EU law have played a crucial role in the development of the system’s unique characteristics. Based on this argument, the paper qualifies Hungary as an “externally constrained hybrid regime”. However, the EU does not only fulfil system constraining functions regarding the Hungarian regime, but performs system support and system legitimation functions as well. Ultimately, the changing scope of these functions, determined by the European integration’s internal dynamics, influences first and foremost the Hungarian power elite’s strategic considerations about the country’s future EU membership.

Um Regime Híbrido com Limitacoes Externas: A Hungria na Uniao Europeia

Este artigo debruça-se sobre as características únicas e exemplares do regime híbrido húngaro, a nova incarnação do sistema político húngaro que surgiu durante o processo de retrocesso democrático dos últimos anos. O artigo defende que a adesão da Hungria à União Europeia (UE), as competências das instituições da UE e o âmbito da legislação europeia têm desempenhado um papel crucial no desenvolvimento das características únicas do sistema. Baseado neste argumento, o artigo qualifica a Hungria como um «regime híbrido com limitações externas». No entanto, a UE não funciona apenas como uma limitação ao sistema do regime húngaro, mas cumpre também funções de suporte e de legitimação do sistema. Em última instância, as variações nestas diferentes funções são determinadas pela dinâmica interna da integração europeia e influenciam as considerações estratégicas das elites húngaras sobre a presença futura do país na UE.

A kívülről korlátozott hibrid rendszer: Az Orbán-rezsim a rendszertipológia tükrében [The Externally Constrained Hybrid Regime: The Orbán Regime in the Light of System Typology]

Ebben az írásban az Orbán-rendszer jellemzőit a nemzetközi hibrid rendszerekre vonatkozó szakirodalom tükrében elemezzük. A demokrácia és diktatúra kérdése nem „vagyvagy”, hanem „többé-kevésbé” probléma, amelyet leginkább egy kontinuumon lehet szemléltetni. A hibrid rezsimek szakirodalmának állításain túl úgy véljük, hogy az Orbán-rezsim olyan, eddig kellő fi gyelmet nem kapott sajátosságokkal rendelkezik, amelynek révén külön kategóriát képez a hibrid rendszerek között. Egyedi jellege abból a paradox helyzetből vezethető le, hogy a magyar hibrid rendszer a demokratikus berendezkedésű tagállamokból álló Európai Unió része. Mivel az EU tagállamai szuverenitásuk egy részét uniós szintre helyezték, Magyarország számára az Európai Unió egyszerre „belpolitikai” és „külpolitikai” tér; rendszerelméleti nézőpontból egyszerre a környezet és a politikai rendszer szerves, elválaszthatatlan része. Ezzel összefüggésben pedig az EU „rezsimfenntartó” és „rezsimkorlátozó” funkciókat egyaránt ellát, ezért Magyarország uralmi formája jelenleg „kívülről korlátozott hibrid rendszernek” tekinthető.