Publications of Kutylak-Hapanowicz, A.

Nagy B. Some Characteristics of Urban Development in Hungary in the Period of the Re-Foundation of Cracow in 1257. In: Biedrzycka A, Kutylak-Hapanowicz A, editors. Europejskie miasta prawa magdeburskiego : tradycja, dziedzictwo, identyfikacja : European cities of Magdeburg law : Tradition, heritage, identity. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; 2007. p. 113-7.