Publications of Legeza, L.

Sághy M. Christo vivere : egyház, világ, aszkézis a késő antik Galliában. In: Füzes Á, Legeza L, editors. Memoriae tradere : Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Budapest: Mikes Kiadó; 2006. p. 281-93.

Christo vivere : egyház, világ, aszkézis a késő antik Galliában

Christo vivere : church, world and asceticism in late ancient Gaul