Publications of Nagy, Boldizsár

Nagy B. Az emberiség közös öröksége : a rejtőzködő jogosított. In: Bokorné Szegő H, editor. Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó; 1993. p. 113-42. (Jogtudományi értekezések).
Nagy B. Menekültek – menekülők : Magyarországi dilemmák. Acta humana : Hungarian Centre for Human Rights publications = Emberi jogi közlemények. 1993;(10):31-55.
Nagy B. The refugee situation in Hungary: Where now? Acta juridica Hungarica : Hungarian journal of legal studies. 1993;(3-4):193-210.
Nagy B. The year in review : Hungary. Yearbook of international environmental law. 1993;3 (1992):407-9.
Nagy B. Asylum seekers and refugees: Hungarian dilemmas. Acta juridica Hungarica : Hungarian journal of legal studies. 1992;(1-2):27-47.

Before or after the wave? Thoughts on the adequacy of the Hungarian refugee law

Special issue: The 1951 Convention relating to the status of refugees : principles, problems and potential

Nagy B, Szénási G. A nemzetközi szerződések jogának újabb kodifikációja, Bécs 1986. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái. 1990;30:77-90.
Nagy B. Common Heritage of Mankind: The Status of Future Generations. In: Proceedings of the Thirty First Colloquium on the Law of Outer Space. Washington: International Institute of Space Law. Publ.; 1988. p. 319-25.
Nagy B. Az átfogó biztonsági rendszer eszméjéről. In: Dunay P, editor. Konfliktus és együttműködés. Budapest: MTA Intézetközi Békekutató Központja; 1988. p. 363-70.
Nagy B. A nemzetközi kapcsolatok elmélete és a nemzetközi jog tudománya. In: Szoboszlai G, editor. Válság és reform. Budapest: Magyar Politikatudományi Társaság; 1987. p. 70-92. (A Magyar Politikatudományi Társaság évkönyve).
Nagy B. A transznacionális vállalatok korlátozásának indokai és lehetőségei a befogadó fejlett tőkés országokban. Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarium Budapestiensis De Rolando Eötvös Nominate. 1986;XXVIII:103-20.
Nagy B. The UN Code of Conduct on Transnational Corporations: Disputed and Resolved Issues. In: Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis De Rolando Eötvös Nominate. Sectio Iuridica. Budapest: ELTA ÁJK; 1985. p. 131-44.
Nagy B. The Legal Character of the Intercosmos Programme. International Intsitute of Space Law of the International Astronautical Federation; 1983.
Nagy B. Recht und Praxis des Warenaustausches mit den sozialistischen Landern. Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis De Rolando Eötvös Nominate. Sectio Iuridica. 1983;XXV:153-71.
Nagy B. International Law ü Private International Law (Law Philosophy and Theorem of Norms). Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis De Rolando Eötvös Nominate. Sectio Iuridica. 1981;XXVIII:191-214.
Nagy B. Négy univerzális jogi alapelv valóságos tartalmáról. Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarium Budapestiensis De Rolando Eötvös Nominate. 1980;XXIII:259-84.
Nagy B. A jogi és erkölcsi normák megfelelése és konfliktusa. In: Samu M, editor. Tudományos Diákköri Füzetek. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; 1979. p. 7-90.
Nagy B. Elméletek és tények: Gondolatok a szubjektív magatartásirányítási rendszer szociológiájáról. In: Varga S, editor. Dolgozatok a politika és a jogelmélet köréből. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; 1977. p. 341-86.