Publications of Nagy, Boldizsár

Nagy B. From the national border to the national eleven A (partial and partisan) appraisal of the state system’s performance since the end of the Cold War. In: Crawford J, Nouwen S, editors. Select proceedings of the European Society of International Law. Volume 3, International law 1989-2010 : a performance appraisal. Oxford: Hart Publishing; 2012. p. 185-98.
Nagy B, Jeney P. A szabadság, a biztonság és jog térsége az Európai Unióban. In: Kende T, Szűcs T, editors. Bevezetés az Európai Unió politikáiba. New, revised version ed. Budapest: Complex Könyvkiadó; 2011. p. 637-730.
Nagy B. Nyitott határok vagy kivételek? Érvek a szabad vándorlás mellett és a menekültek védelmében. In: Kardos G, Kajtár G, editors. Nemzetközi jog és európai jog: új metszéspontok Ünnepi tanulmányok Valki László 70. születésnapjára. Budapest: Saxum; 2011. p. 179-211.
Nagy B. Fiscal Charges (Article 29) and Transfer of Assets ( Article 30). In: Zimmermann A, editor. The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol A Commentary. Oxford: Oxford University Press; 2011. p. 1215-41. ( Oxford commentaries on international law).
Nagy B. Nemzetközi szerződések joga. In: Lattmann T, Kardos G, editors. Nemzetközi jog. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó; 2010. p. 63-103.

The refugee law reader : cases, documents and materials

printed summary of www.refugeelawreader.org

The refugee law reader : cases, documents and materials

printed summary of www.refugeelawreader.org

Nagy B. A menekülő EU polgár. In: Törzsök E, Paskó I, Zolnay J, editors. Cigánynak lenni Magyarországon : jelentés 2006 : a romapolitika kifulladása. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány; 2007. p. 53-61.
Nagy B, Tóth J. Hungarian National Report. In: Gronendijk K, Fernhout R, van Dam D, van Oers R, Strick T, editors. The Family Reunification Directive in the EU Member States. Nijmegen: Centre for Migration Law; 2007.

The refugee law reader : cases, documents and materials

printed summary of www.refugeelawreader.org

Nagy B. The frontiers of the sovereign. In: Bayefsky AF, editor. Human rights and refugees, internally displaced persons and migrant workers essays in memory of Joan Fitzpatrick and Arthur Helton. Leiden: Martinus Nijhoff; 2006. p. 91-122.
Nagy B. Enlargement and the free movement of persons. In: Carlier J-Y, Guild E, editors. L'avenir de la libre circulation des personnes dans l'U.E. Bruxelles: Bruylant; 2006. p. 127-58.
Nagy B. A szabadság, a biztonság és a jog térsége az Európai Unióban. In: Kende T, Szűcs T, editors. Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Budapest: KJK Kerszöv; 2005. p. 775-851.
Nagy B. Country report : Hungary. In: Study on refugee status in EU member states and return policies : final report. Strasbourg: European Parliament; 2005. p. 431-74.
Nagy B. Ki a szuverén? In: Majtényi L, Miklósi G, editors. És mi lesz az alkotmánnyal? Budapest: Eötvös Károly Intézet; 2004. p. 98-126.
Nagy B. Dublini esőcseppek. Liget : irodalmi és ökológiai folyóirat. 2004;(1):79-85.
Nagy B. A szuverén határai. Fundamentum : az emberi jogok folyóirata. 2003;(2):38-48.
Nagy B. A szándék-buborék : a kedvezménytörvény nemzetközi fogadtatásáról. In: Kántor Z, editor. A státusztörvény : előzmények és következmények. Budapest: Teleki László Alapítvány; 2002. p. 364-370. (Közép-európai könyvek).
Nagy B. Hungary and the Forced Migration An overview. In: Byrne R, Noll G, Vedsted-Hansen J, editors. New asylum countries? Migration control and refugee protection in an enlarged European Union. The Hague, Boston, London: Kluwer Law international; 2002. p. 138-99.
Nagy B. Is there a need for subsidiary protection in Europe? A view from a candidate country. In: Bouteillet-Paquet D, editor. Subsidiary protection of refugees in the European Union: Complementing the Geneva Convention? Brussels: Bruylant; 2002. p. 95-117.
Nagy B. Comments on the draft law on refugee status. In: Legal status of refugees and asylum seekers and the European Convention on Human Rights. Chisinau, Moldova: UNHCR; 2001. p. 160-97.

Comments on the draft law on refugee status

This article was presented at a seminar held in Chisinau Moldova, 29 -30 September 2000

Nagy B. A "jövő nemzedékek jogai" koncepció háttere a magyar és a nemzetközi jogban. In: Jávor B, editor. A jövő nemzedékek jogai. Budapest: Védegylet; 2000. p. 53-60. (Védegylet füzetek; no 1).
Nagy B. A schengeni rendszer és Magyarország: az út Amszterdamig és tovább. In: Forgacs I, Inotai A, Weber A, editors. Az Európai Unió évkönyve 1999-2000. Vol 1999-2000. Budapest: Osiris; DHV Magyarország; 2000. p. 113-48.
Nagy B. Turn back to look ahead? Central European observations on the future of regimes affecting refugees. In: Bayefsky AF, Fitzpatrick J, editors. Human rights and forced displacement. The Hague, Boston, London, Boston, London: Martinus Nijhoff; 2000. p. 245-61.
Nagy B. Jogi lexikon. Lamm V, Peschka V, editors. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó; 1999.
Nagy B. A fűzfa és a kultúra árnyéka : az emberi jogokról. Magyar tudomány : a Magyar Tudományos Akadémia értesítője. 1999;(2):152-5.
Nagy B. Ördögárok. In: A Duna védelmében : a hágai döntés után. Budapest: Batthyány Lajos Alapítvány; 1998. p. 62-82.
Nagy B. Az Unió harmadik pillére. In: Kende T, Szucs T, editors. Európai közjog és politika. Budapest: Osiris; 1998. p. 161-80.
Nagy B. Ephemeral sovereignty and the longing for the absolute. In: Gombár C, Hankiss E, Lengyel L, Várnai G, editors. The appeal of sovereignty : Hungary, Austria and Russia. New York: Columbia University Press; 1998. p. 259-301.
Nagy B. Szavak a tudásról, az időről, a tanításról. In: Levendel J, Horgas B, editors. Visszaszámlálás : beszélgetőkönyv. Budapest: Liget Műhely Alapítvány; 1998. p. 279-95.
Nagy B. Éljen a szabad ... ! Liget : irodalmi és ökológiai folyóirat. 1998;(11):45-50.
Nagy B. Speaking without a voice. In: Agius E, Busuttil S, Kim T-CH, Yazaki K, editors. Future generations and international law. London: Earthscan Publications; 1997. p. 51-63.
Nagy B. The acquis of the European Union concerning refugees and the law in the associated states. In: Fullerton M, Tóth J, Sik E, editors. From improvisation toward awareness? ; Contemporary migration ; Politics in Hungary. Budapest: Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences; 1997. p. 102-27. (Yearbook of the Research Group on International Migration, the Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences).
Nagy B. Can the Hungarian migration policy be moral? In: Fullerton M, Tóth J, Sik E, editors. From Improvisation Toward Awareness? Contemporary Migration Politics in Hungary. Budapest: Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences; 1997. p. 157-64. (Yearbook of the Research Group on International Migration, the Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences).
Nagy B, Kende T. Köldökzsinór vagy pányva: jogi kötelékek az állampolgár (jogi személy) és állama között. In: Gombár C, Hankiss E, Lengyel L, editors. És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén. Budapest: Helikon, Korridor; 1997. p. 175-203. (Korridor kötetek).
Nagy B. The acquis of the European Union concerning refugees and the law of the associated states. In: 3rd International Symposium on protection of refugees in Central Europe, 23-25 April 1997, Budapest : report and proceedings. Geneva: UNHCR; 1997. p. 51-81. (European series; no 3/2).

The acquis of the European Union concerning refugees and the law of the associated states

This article was presented at the 3rd International Symposium on Protection of Refugees in Central Europe, 23-25 April 1997, Budapest

Nagy B. A Bős-Nagymarosi Erőműrendszerrel kapcsolatos nemzetközi jogi problémá. In: Magyar Jogász Egylet, Tizenegyedik Jogász Vándorgyűlés. Budapest: MJE; 1997. p. 173-91.

A Bős-Nagymarosi Erőműrendszerrel kapcsolatos nemzetközi jogi problémá

This article was presented at: Magyar Jogász Egylet, Tizenegyedik Jogász Vándorgyűlés (Gyula, 1997. október)

Nagy B. Migráció: előnyök és hátrányok. Európai tükör : az Integrációs Stratégiai Munkacsoport kéthavonta megjelenő folyóirata. 1997;(2):57-62.
Nagy B. Az abszolútum vágyáról és a tűnékeny szuverenitásról. In: Gombár C, Hankiss E, Lengyel L, Várnai G, editors. A szuverenitás káprázata. Budapest: Korridor; 1996. p. 227-61. (Korridor kötetek).
Nagy B. Lehetséges-e belső határok nélküli Európai Unió közép- és kelet-európai államokkal való kibővülés után? In: Sik E, Tóth, editors. Táborlakók, diaszpórák, politikák. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete; 1996. p. 180-94. (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve; no 1995).
Nagy B. Az Unió harmadik pillére. In: Kende T, editor. Európai közjog és politika. Budapest: Osiris-Századvég; 1995. p. 161-80.
Nagy B. Changing trends, enduring questions regarding refugee law in Central Europe. In: Fullerton M, Sik E, Tóth J, editors. Refugees and migrants: Hungary at a crossroads. Budapest: Institute for Political Science of the Hungarian Academy; 1995. p. 27-54. (Yearbook of the Research Group on International Migration, the Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences; no 1994).
Nagy B. Menedék és remény : Magyarország helye a nemzetközi vándorlásban. In: Sik E, Tóth J, editors. Jönnek? Mennek? Maradnak? Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete; 1994. p. 119-29. (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve; no 1993).
Nagy B. The Hungarian refugee law. In: Sik E, Tessényi G, Adelman H, editors. Refugees in Hungary. Toronto: York Lanes Publishers; 1994. p. 49-64.