Publications of Kollonay Lehoczky, C.

Kollonay Lehoczky C. Értékválság és adaptáció. A munkajog átalakulása a rendszerváltás után. In: Jakab A, Takács P, editors. A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 – 2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Budapest: Gondolat; 2007. p. 748-66. (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum; no 15).
Kollonay Lehoczky C. Employment Protection in the Post-Socialist Accession Countries : The Hungarian Case. In: The annual meeting of the The Law and Society Association, TBA, Berlin, Germany. Berlin: The Law and Society Association; 2007.

Employment Protection in the Post-Socialist Accession Countries : The Hungarian Case

This article was presented at the annual meeting of the The Law and Society Association, TBA, Berlin, Germany, Jul 25, 2007

Kollonay Lehoczky C. Outsorcing – a Reservoir of Inventive Employment Relationships. In: Koldinská K, editor. Pocta Igoru Tomešovi. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva; 2006. p. 253-62.
Kollonay Lehoczky C. Social Dialogue, Economic Freedom and Industrial Relations. In: Social Actors, Work Organization and New Technologies in the 21st Century. Lima, Peru: Universidad de Lima Fondo Editorial; 2006. p. 11-45.

Social Dialogue, Economic Freedom and Industrial Relations

14th World Congress of the International Industrial RelationsAssociation IIRASeptember 11-14 2006Universidad de Lima, Perú

Kollonay Lehoczky C. Dispute Resolution Methods – Finding a Balance at the Workplace. In: Höland A, Hohmann-Dennhardt C, editors. Arbeitnehmermitwirkung in einer sich globalisierenden Arbeitswelt : Employee involvement in a globalising world : liber amicorum Manfred Weiss. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag; 2005. p. 369-80.
Kollonay Lehoczky C. Generációk a munkajogban : váltások és folyamatosság. In: Liber amicorum : studia Ida Hágelmayer dedicata : ünnepi dolgozatok Hágelmayer Istvánné tiszteletére. Budapest: ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék; 2005. p. 7-26. (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum; no 23).
Kollonay Lehoczky C. Hungary – Easy to accede, hard to succeed – the ambivalent case of academic career for women in the post-socialist Hungary. In: Blainpain R, Numhauser-Henning A, editors. Women in academia and equality law : aiming high – falling short? : Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, The Netherlands, Sweden, United Kingdom. The Hague: Kluwer Law International; 2005. p. 83-111.
Kollonay Lehoczky C. Work and family issues in the transitional countries of Central and Eastern Europe. The case of Hungary. In: Conaghan J, Rittich K, editors. Labour law, work, and family : critical and comparative perspectives. New York: Oxford University Press; 2005.
Kollonay Lehoczky C. Szabadság és kötöttség : egyenlősítő szabadság a munka "elnőiesedése" avagy A globalizáció torz "egyenlősítő" szerepe. In: Liber amicorum : studia Ida Hágelmayer dedicata : ünnepi dolgozatok Hágelmayer Istvánné tiszteletére. Budapest: ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék; 2005. p. 221-9. (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum; no 12).

The significance of existing EU sex equality law for women in the new Member States. The case of Hungary

Thirty Years of EU Sex Equality Law – Special Edition edited by TammyHervey

Kollonay Lehoczky C. European Enlargement : A comparative View of Hungarian Labour Law. In: Berman GA, Pistor K, editors. Law and governance in an enlarged European Union. Oxford: Hart; 2004. p. 209-38.
Kollonay Lehoczky C. Az egyéni jogviták elbrálásának alternatív intézményrendszere. In: Tanulmányok a munkajog jövőjéről : Dr. Ádám Lóránt emlékének. Budapest: Foglalkoztatáspol. és Munkaügyi Min.; 2004. p. 303-33. (Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban).
Kollonay Lehoczky C. Néhány gondolat a rendszerváltás utáni munkajogunkról : “amerikanizálás” kontra “európaizálás”. In: Tóth K, editor. Tanulmányok dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. Szeged: SZTE ÁJK Tud. Biz; 2004. p. 271-90. (Acta Universitatis Szegediensis).
Kollonay Lehoczky C. Hungary. In: Carabelli U, Veneziani B, editors. Labour flexibility and free market : a comparative legal view from Central Europe. Milano: Giuffre Editore; 2002. p. 115-78.
Kollonay Lehoczky C. Alkotmányos alapelvek a munkajogi szabályozásban. In: Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás : Radnay József 75. születésnapjára. Miskolc: Bíbor K; 2002. p. 277-95. (Ünnepi tanulmányok).
Kollonay Lehoczky C. Nők és férfiak esélyegyenlősége az Európai Szociális Kartában. Esélyegyenlőség a munkahelyen. In: Gyulavári T, Csóka G, editors. Nemek közötti esélyegyenlőség : a nemek közötti esélyegyenlőség a nemzetközi egyezményekben és a közösségi jogban : tanulmányok és dokumentumok.; 2002. p. 149-65. (Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban).
Kollonay Lehoczky C. A nők munkaerőpiaci egyenlőségéről. In: Az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának jogi szabályozása. Budapest: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgy; 2002. p. 77-83.
Kollonay Lehoczky C. Social Citizenship Rights in Central and Eastern Europe. In: Manifesto social Europe. Brussels: European Trade Union Institute; 2001. p. 41-72.
Kollonay Lehoczky C. Munkaerőpiac és szociális jogok a rendszerváltást követő időszakban. In: Matematikától a kriminálinformatikáig : emlékkötet Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin tiszteletére. Budapest: ELTE ÁJK; 2001. p. 135-44. (Bibliotheca iuridica. Libri amicori; no 4).
Kollonay Lehoczky C. Amerikai sikertörténet – európai változások : a női egyenjogúság a nemzetközi joggyakorlatban. In: Halmai G, editor. A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig : a jog lehetőségei és korlátai. Budapest: AduPrint : Indok; 1998. p. 187-97.
Kollonay Lehoczky C. Labour Law and Social Security. In: Kecskés L, editor. Business law in Hungary. Budapest: Közgazd. és Jogi Kvk.; 1998. p. 251-303.
Kollonay Lehoczky C. Labour Law. In: Harmathy A, editor. Introduction to Hungarian law. The Hague: Kluwer Law International; 1998. p. 145-66.
Kollonay Lehoczky C. Az egyenlő bánásmód elve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogában. In: Gyulavári T, editor. Egyenlő esélyek és jogharmonizáció : a nemek közötti megkülönböztetés tilalma a nemzetközi kötelezettségek tükrében. Budapest: MÜM Egyenlő Esélyek Titkársága; 1997. p. 11-42.
Kollonay Lehoczky C. The Emergence of New Forms of Workers’ Participation in the Central and East European Countries. In: Markey R, Monat J, editors. Innovation and employee participation through works councils : international case studies. Aldershot, England: Avebury; 1997. p. 169-89.
Kollonay Lehoczky C, Ladó M. Hungary. In: Carabelli U, Sciarra S, editors. New patterns of collective labour law in Central Europe : Czech and Slovak Republics, Hungary, Poland : Nuovi modelli di diritto sindacale nell'Europa centrale : Repubbliche ceca e slovacca, Ungheria, Polonia. English. Milano: Giuffre; 1996. p. 101-56.
Kollonay Lehoczky C. Labor Law in Hungary. In: Frankowski S, Stephan P, editors. Legal Reform in Post-Communist Europe. Dordrecht: M. Nijhoff; 1995. p. 409-31.
Kollonay Lehoczky C. The changing face of labour law in Hungary. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. 1991;7(1):57-70.
Kollonay Lehoczky C. Il sussidio per maternitá. Impiego Pubblico ed Impiego Privato Verso l’Unificazione. 1981:245-55.