Publications of Pócs, É.

Klaniczay G. Learned Systems and Popular Narratives of Vision and Bewitchment. In: Klaniczay G, Pócs É, editors. Witchcraft mythologies and persecutions. Vol 3. Budapest: Central European University Press; 2008. p. 50-82. (Demons, spirits, witches; vol 3).
Klaniczay G, Pócs É. Introduction. In: Witchcraft mythologies and persecutions. Vol 3. Budapest: Central European University Press; 2008. p. 1-9. (Demons, spirits, witches; vol 3).
Klaniczay G, Pócs É. Introduction. In: Christian demonology and popular mythology. Vol 2. Budapest: Central European University Press; 2006. p. 1-9. (Demons, spirits, witches; vol 2).
Klaniczay G, Pócs É. Introduction. In: Communicating with the spirits. Vol 1. Budapest: Central European University Press; 2005. p. 1-17. (Demons, spirits, witches; vol 1).
Klaniczay G. A csoda struktúrája. In: Pócs É, editor. Áldás és átok, csoda és boszorkányság : Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó; 2004. p. 67-79.
Klaniczay G. Transz és szkepticizmus Johannes Nider Formicarius című traktátusában. In: Pócs É, editor. Demonológia és boszorkányság Európában. Vol 1. Budapest: Éditions L'Harmattan; 2001. p. 39-106. (Studia ethnologica Hungarica; vol 1).
Klaniczay G, Pócs É, Tóth GP, Wolosz R. A Κλειο-boszorkányper-adatbázis. In: Pócs É, editor. Demonológia és boszorkányság Európában. Vol 1. Budapest: Éditions L'Harmattan; 2001. p. 293-335. (Studia ethnologica Hungarica; vol 1).
Klaniczay G. A boszorkányszombat ördögi látomása a vádaskodók vallomásaiban. In: Pócs É, editor. Eksztázis, álom, látomás : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó; 1998. p. 227-46.
Klaniczay G. Witch-hunting in Hungary : Social or cultural tensions? In: Klaniczay G, Pócs É, editors. Witch Beliefs and Witch-hunting in Central and Eastern Europe : Conference in Budapest, Sept 6-9, 1988. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1994. p. 67-91.