Publications of Ring, É.

Klaniczay G. Gerard van Swieten és a babonák elleni harc kezdetei a Habsburg monarchiában. In: Klaniczay G, Poór J, Ring É, editors. A felvilágosodás jegyében : Tanulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem; 1985. p. 33-69.
Klaniczay G. Az eretnekség és a szövőipar kapcsolata a XII-XIII. századi eretnekmozgalmaknál. In: Klaniczay G, Pajkossy G, Ring É, editors. Dolgozatok a feudáliskori művelődéstörténet köréből. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem; 1974. p. 9-46.