Abstract

Russell 100 évvel ezelőtt, 1905-ben a Mind hasábjain megjelent írása, A denotálásról,leíráselméletének első megfogalmazása. Elmélete azóta a nyelvfilozófiai kánon része lett. Nem abban az értelemben, hogy minden vitán felül álló igazság lenne, már csak azért sem, mert nehéz elképzelni, hogy a filozófiában léteznének efféle igazságok. Az azonban kétségtelen, hogy – bár bizonyos módosításokkal, és precízebb formában kifejtve, mint Russell meglehetősen obskúrus eredeti írásában –, a russelli javaslat egyike azoknak a versengő elméleteknek, amelyek a leírások logikai szerkezetéről, illetve a természetes nyelvekben betöltött funkciójáról szólnak.