Abstract

This article reviews the book Homer. Iliada. Traducere în hexametri, cu o Postfaţă, o Bibliografie esenţială şi indici de Dan Sluşanschi indices by Dan Slusanschi