Abstract

A hivatást jelentő szakértői szakmák képviselői (például orvosok, ügyvédek, vállalati tanácsadók, papok) hozzáférést biztosítanak az emberiség felhalmozott tudásához. Ennek a hozzáférésnek, vagyis a szolgáltatásként végzett szakértői munkának a történelem során jellegzetes modellje alakult ki. Ez a modell többféle hatás eredőjeként időről időre átalakult, és átalakulóban van ma is. Tanulmányunk egy bibliai, tehát nagyon régi, de ma is sokat emlegetett példából kiindulva megvizsgálja, hogyan alakult ki a szakértői munka mai modellje, mi az oka annak, hogy ez a modell ma ismét változik, végezetül röviden szól a szakértői értékrend és etika egyes kérdéseiről is. A változás okait tekintve a technológiai fejlődésre és annak társadalmi következményeire koncentrálunk, mondanivalónkat ilyen jellegű példákkal illusztráljuk. Alapvető és tartós változásokra számíthatunk - vajon fel kell készülnünk egy „hivatások utáni”, „poszt professzionális” társadalomra?