Abstract

Alig pár évvel az Emberi Genome Program bejelentése után világszerte új fogalom jelent meg a biomedicinában: a biobank fogalma. A szóösszetétel már önmagában is utal arra a nemrégiben bekövetkezett szemléletváltásra, hogy biológiai alkotórészeinek gondos rendszerezése révén anyagi értékkel is bíró bankot alkothatnak, amelyben tárolhatók, összegyűjthetők, ezáltal „kamatoztathatóak” az elszigetelten bár jelentéktelen, de együttesen mégis értékes biológiai minták. Ily módon a minták levétele, összegyűjtése egyúttal befektetés is, de nemcsak üzleti értelemben, hanem olyan módon is, hogy a biobank kialakításában résztvevők további kutatásra, tudományos együttműködésre szánt mintakollekcióval is rendelkezhetnek, amelyben a biológiai szöveteket kölcsönösen cserélhetik egymással, valamint más hazai és külföldi kutatókkal.