Abstract

Nincs még egy vallás a világon, melyben a bor olyan középponti szerepet játszana, mint a kereszténységben. A bor Krisztus vére. Hogyan válik vérré a bor? Mivel a kereszténység lényegi szentségét ma az egyházakon és a hívőkön kívül meglehetősen kevesen értik, indokolt e kérdés megvilágítása. Az oltáriszentség titkai előtt azonban tekintsük át röviden Jézus és a bor kapcsolatát.