Abstract

A válogatás egy Hanák Péterrel készített interjúval kezdődik, amelyben kutatási témairól is vall a rá olyan jellemző szenvedélyes, személyes stílusban. A két fejezeten belül a szövegek időrendben szerepelnek, kivéve, ha egyes korábbi tanulmányok részeit évekkel később bővebben is kifejtette, ahogy például a polgári lakáskultúráról írott tanulmányát négy évvel később követi az Erzsébet körúti bérházról szóló esettanulmány. Hanák Péter életműve koncentrikus, egymás melletti és egymással átfedésben álló körökből áll. A századforduló kultúrájáról írt tanulmányai csak mesterségesen lennének elválaszthatók mindattól, amit például az identitás problémáiról írt. A válogatásnál az egyes kutatási témák időbeli fejlődésének érzékeltetésén túl szempont volt a műfaji sokszínűség bemutatása is. Hanák Péternek a hetvenes években és a nyolcvanas évek elején az Élet és Irodalom-ban megjelent publicisztikái élvezetes olvasmányok, és eddig együtt még nem jelentek meg. A hagyatékban szereplő eddig kiadatlan kézirat is bekerült a válogatásba. Az egyes fejezetekben szereplő válogatás darabjai között találhatunk a monografikus igénnyel megírt művek mellett kisebb tanulmányokat, esszéket, sőt rádióinterjúk átiratait is.